เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการคาราวานวัฒนธรรมธรมท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 นายวันชัย รัตนบุรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นคณะกรรการด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ได้เข้าพบปลัดกระทรางวัฒนธรรม ณ ห้องปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 21 กระทรวงวัฒนธรรม
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25