เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563


การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่

ในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25