เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ร.ท.ตั้น เพ็ชรบูรณ์ นางไพพรรณ โกมลเมฆ และร้านน้ำดื่มเพียว & พี มีความประสงค์แจกฟรีขนมจีนแกงเคยร่อนพิบูลย์


   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลชะมาย จัดสถานที่คัดกรอง และจัดระเบียบความปลอดภัย ความเรียบร้อย ให้กับประชาชน ที่มารับมอบขนมจีน จาก ร.ท.ตั้น เพ็ชรบูรณ์ นางไพพรรณ โกมลเมฆ และร้านน้ำดื่มเพียว & พี

   โดยทาง ร.ท.ตั้น เพ็ชรบูรณ์ นางไพพรรณ โกมลเมฆ และร้านน้ำดื่มเพียว & พี มีความประสงค์ ที่จะร่วมด้วยช่วยสังคม ให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน จึงจัดกิจรรมดีดี #แจกฟรีขนมจีนแกงเคยร่อนพิบูลย์ จำนวน 275 ชุด เพื่อมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชะมายและที่ผ่านไปผ่านมา บริเวณหน้าทางเข้าเทศบาลตำบลชะมาย

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25