เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ร้านวิรัชทุ่งสงค้าข้าว ที่มีความประสงค์ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชะมาย


   นายกประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน เป็นตัวแทน ในการรับมอบข้าวสารจาก ร้านวิรัชทุ่งสงค้าข้าว ที่มีความประสงค์ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชะมาย เนื่องจากเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 โดยจะมอบข้าวสารให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลชะมาย หมู่บ้านละ 50 ครัวเรือน จำนวน 8 หมู่บ้าน รวม 400 ครัวเรือน และมอบให้ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชะมาย จำนวน 150 คน

   ในการนี้เทศบาลตำบลชะมาย จึงขอขอบคุณ #ร้านวิรัชทุ่งสงค้าข้าว ที่ได้แบ่งปันน้ำใจให้กับชาวชะมาย

#รวมน้ำใจต้านภัยโควิด19

#ชะมายร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด19

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25