เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ด่านปฏิบัติการเฝ้าระวัง บริเวณสี่แยกนาคำทวด พื้นที่ ม.6


...#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมตั้งด่านปฏิบัติการเฝ้าระวังตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)และตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลชะมาย(#บริเวณสี่แยกนาคำทวด พื้นที่ ม.6 ต.ชะมาย) ร่วมกับ อำเภอทุ่งสง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยแพทย์ สารวัตร อสม. ชรบ.หมู่บ้าน รพ.สต.บ้านหนองหว้า พร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู้สัญจรอีกด้วย ...ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสง ได้มาตรวจเยี่ยม มอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมอบน้ำดื่มแก่ชุดปฏิบัติการด่านจุดตรวจอีกด้วย #ชะมายร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด19
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25