เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ด่านปฏิบัติการเฝ้าระวัง บริเวณสี่แยกนาคำทวด พื้นที่ ม.6


...#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมตั้งด่านปฏิบัติการเฝ้าระวังตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)และตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลชะมาย(#บริเวณสี่แยกนาคำทวด พื้นที่ ม.6 ต.ชะมาย) ร่วมกับ อำเภอทุ่งสง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยแพทย์ สารวัตร อสม. ชรบ.หมู่บ้าน รพ.สต.บ้านหนองหว้า พร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู้สัญจรอีกด้วย ...ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสง ได้มาตรวจเยี่ยม มอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมอบน้ำดื่มแก่ชุดปฏิบัติการด่านจุดตรวจอีกด้วย #ชะมายร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด19
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-12