เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


คัดกรอง ณ ตลาดนัดปั้มถาวร


#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และกองทัพบก โดย มทบ.43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร เพิ่มระดับความเข้มข้น ตั้งจุดคัดกรอง ทางเข้าตลาดนัดปั้มถาวร โดยให้เข้าออกทางเดียว เพื่อรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชน ในการป้องกันไวรัส โควิด-19 ตามมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดนัดชุมชน ของตำบลชะมาย
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25