เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


คัดกรอง ณ ตลาดนัดปั้มถาวร


#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และกองทัพบก โดย มทบ.43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร เพิ่มระดับความเข้มข้น ตั้งจุดคัดกรอง ทางเข้าตลาดนัดปั้มถาวร โดยให้เข้าออกทางเดียว เพื่อรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชน ในการป้องกันไวรัส โควิด-19 ตามมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดนัดชุมชน ของตำบลชะมาย
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-12