เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ด่านปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคัดกรองโรคโควิด-19


15 เมษายน 2563 เวลา 21.00 น. ...เทศบาลตำบลชะมาย นำโดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ร่วม เปิดการตั้งด่านปฏิบัติการเฝ้าระวังตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)และคัดกรองโรคโควิด-19 พื้นที่ตำบลชะมาย ร่วมกับ อำเภอทุ่งสง ทหาร ตำรวจ สารวัตรตำบลชะมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยแพทย์ อส.สำรอง อสม. ชรบ.หมู่บ้าน รพ.สต.บ้านหนองหว้า เพื่อควบคุมดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน เว้นแต่มีความจำเป็น(เคอร์ฟิว) ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น พร้อมทั้งออกลาดตระเวรตรวจการณ์ ในพื้นที่ตำบลชะมายทั้ง 8 หมู่บ้าน ในการนี้ ทางเทศบาลตำบลชะมาย ได้มอบหน้ากากผ้า เจลล้างมือ แผ่นพับความรู้ พร้อมทั้งที่ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อใช้ในการคัดกรองผู้สัญจรอีกด้วย #ชะมายร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด19
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25