เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ลงพื้นที่มอบหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแผ่นพับความรู้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลชะมาย


วันที่ 14-15 เมษายน 2563

...เทศบาลตำบลชะมาย นำโดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รพ.สต.บ้านหนองหว้า และ อสม. ลงพื้นที่มอบหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแผ่นพับความรู้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลชะมาย พร้อมกันทั้ง 8 หมู่บ้าน

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25