เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่มอบหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแผ่นพับความรู้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลชะมาย


วันที่ 14-15 เมษายน 2563

...เทศบาลตำบลชะมาย นำโดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รพ.สต.บ้านหนองหว้า และ อสม. ลงพื้นที่มอบหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแผ่นพับความรู้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลชะมาย พร้อมกันทั้ง 8 หมู่บ้าน

2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-12