เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการผ่านจุดคัดกรองเทศบาลตำบลชะมาย


เทศบาลตำบลชะมาย ตั้งจุดคัดกรอง บริการเจลล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลโดยผ่านจุดเข้าออกทางเดียวเท่านั้น

2021-05-11
2021-05-08
2021-05-05
2021-04-29
2021-04-08
2021-04-08
2021-03-30
2021-02-09
2021-02-08
2020-12-22