เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) ม.7


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย ครู ก ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลชะมาย ร่วมกับ ทีมตัวแทนชุมชนจิตอาสา ช่างเย็บผ้า หมู่ที่ 7 เพื่อจัดทำหน้ากากผ้าเพื่อประชาชนชาวชะมาย

#ภารกิจหน้ากากผ้าเพื่อประชาชน

#โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19)

ในวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563

ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-12