เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) ม.3


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย ครู ก ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลชะมาย ร่วมกับ ทีมตัวแทนชุมชนจิตอาสา ช่างเย็บผ้า หมู่ที่ 3 เพื่อจัดทำหน้ากากผ้าเพื่อประชาชนชาวชะมาย

ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563

ณ บ้าน อสม. ละออง เกตุบูรณะ เวลา 09.00 น.

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05