เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันระดับตำบล และหมู่บ้าน


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ร่วมกับ เทศบาลตำบลชะมาย ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันระดับตำบล และหมู่บ้าน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และสมาชิกจิตอาสาโควิด-19 ร่วมประชุมในครั้งนี้

ในวันที่ 24 มีนาคม 2563

ณ ศาลาอเนกประสงค์เขาตาเล่ง

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05