เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิท-19


เทศบาลตำบลชะมาย นำโดย นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จนท.สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง ทำความสะอาดบริเวณภายในอาคารผู้โดย เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิท-19

และ ได้ร่วมกับ จนท.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้าวางแผนดำเนินการกำหนดแนวทางในการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมายังอำเภอทุ่งสง

2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12