เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิท-19


เทศบาลตำบลชะมาย นำโดย นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จนท.สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง ทำความสะอาดบริเวณภายในอาคารผู้โดย เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิท-19

และ ได้ร่วมกับ จนท.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้าวางแผนดำเนินการกำหนดแนวทางในการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมายังอำเภอทุ่งสง

2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-12