เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมงานชักพระวัดวังบและวัดเขากลายประจำปี 2553


เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมายได้ร่วมงานชักพระประจำปี 2553 โดยการสนับสนุนงานชักพระของวัดวังบและวัดเขากลาย ซึ่งได้รับการร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องชาวตำบลชะมายและมีกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25