เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ผลิตหน้ากากผ้าสู่ชุมชน


...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย จัดทำ และเย็บหน้ากากผ้าเพื่อประชาชน

#ต้องการคนอาสาช่วยผลิตหน้ากากผ้าสู่ชุมชนจำนวนมากคะ

2021-05-11
2021-05-08
2021-05-05
2021-04-29
2021-04-08
2021-04-08
2021-03-30
2021-02-09
2021-02-08
2020-12-22