เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ผลิตหน้ากากผ้าสู่ชุมชน


...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย จัดทำ และเย็บหน้ากากผ้าเพื่อประชาชน

#ต้องการคนอาสาช่วยผลิตหน้ากากผ้าสู่ชุมชนจำนวนมากคะ

2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-12