เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ผลิตหน้ากากผ้าสู่ชุมชน


...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย จัดทำ และเย็บหน้ากากผ้าเพื่อประชาชน

#ต้องการคนอาสาช่วยผลิตหน้ากากผ้าสู่ชุมชนจำนวนมากคะ

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05