เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นๆ ก่อนเข้าหมู่บ้านชุมชน และป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ร่วม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย และ อสม. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นๆ ก่อนเข้าหมู่บ้านชุมชน

 

24มีนาคม2563 04.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง

2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-12