เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นๆ ก่อนเข้าหมู่บ้านชุมชน และป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ร่วม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย และ อสม. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นๆ ก่อนเข้าหมู่บ้านชุมชน

 

24มีนาคม2563 04.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05