เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2563


...งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชะมาย จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2563 โดยจัดทำแหล่งน้ำดิบสำรองเป็นจุดสูบส่งน้ำและฝายชะลอน้ำช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน พิกัดคลองวังหีบ ใต้สะพานรถไฟ ม.5 โดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่ ในวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

...โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ
- ทีมงานนักผจญเพลิงชะมาย ทุกท่าน
- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขาทุ่งใหญ่
- ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น
- จิตอาสาพระราชทาน ตำบลชะมาย
- มิสเตอร์เตือนภัยตำบลชะมาย
- เครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ประชาชนในพื้นที่

...ในการนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่
1.บริษัทข้าวไทยฉัตรรุ่งเรือง
2.โรงน้ำดื่ม เพียว & พี น้ำดื่ม ม.5
3.ร้านวิชาญกลกาล
4.กลุ่ม GEN – X ทุ่งสง
5.ผู้ใหญ่บ่าว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
6.นายกล้าณรงค์ เกตุบูรณะ มิสเตอร์เตือนภัย
7.นายสมชาย แก้วกำยาน นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลชะมาย
8.นายสุรพล ประสมศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
9. นายอดุลย์ สมศิริ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลชะมาย
10.โก้หม่องซีแพ็คบ้านหนองปรือ

2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-06