เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


"รอบรั้ว กศน."


...นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ "รอบรั้ว กศน." ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT และ ETV ทุกวันพุธ เวลา 15.00 น.

...ด้วย กศน. ตำบลชะมายได้รับการคัดเลือกจาก กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็น กศน. เด่น ในระดับจังหวัด เพื่อที่จะถ่ายทำรายการ "รอบรั้ว กศน." โดย กศน. ตำบลชะมายมีการบูรณาการร่วมกับฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลชะมาย และมีการจัดการเรียนการสอนที่โดดเด่นกว่าที่อื่น และได้ดำเนินการร่วมกับ เทศบาลตำบลชะมาย มาโดยตลอด

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ณ กศน. ตำบลชะมาย
และ ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.4

โดยเทปที่ถ่ายทำจะออกอากาศ
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT และ ETV

2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-06