เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2553


เมื่อค่ำคืนของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมายได้จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2553 ตามหมู่บ้านต่าง ๆ โดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย ได้ให้เกียรติไปเป็นประธานเปิดงานในทุกพื้นที่ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายได้สนับสนุน
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25