เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


...นายฉัตรพล วัชรคิรินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ให้เข้าร่วม โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563

ณ บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-12