เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหา กำหนดกิจกรรมรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4


เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับตัวแทนผู้สูงอายุ, ชมรมผู้สูงอายุ, สถาบันการศึกษา(วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(SCT.), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า(รพ.สต.บ้านหนองหว้า), อสม. ร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหา กำหนดกิจกรรมรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย

2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18