เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ


องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย นำโดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง และ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รักษาสภาพแวดล้อม ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 บริเวณ ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ นับเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะมายดำเนินการมาตลอด
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25