เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


เมื่อวัน 21 ธันวาคม 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมายจัดโครงการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(โรงงานทุ่งสง) จำกัด มีนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายร่วมด้วยนายฉัตรพล วัชรคิรินทร์ รองนายกฯ นายปรีชา บุญรักษา รองปลัดฯ และนายสุนทร เกื้อวงษ์ หัวหน้าส่วนโยธา เข้าร่วม
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25