เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายประจำปี 2554


องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยมีนายฉัตรพล วัชรคิรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า ซึ่งมีเด็ก ๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเขากลาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังบ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า เข้าร่วมกิจกรรม
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25