เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562


   เทศบาลตำบลชะมาย โดยท่านนายกประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นำเสนอผลงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ของเทศบาลตำบลชะมายต่อคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25