เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประเพณีชักพระ ประจำปี 2562


              เทศบาลตำบลชะมายร่วมสืบสานประเพณีชักพระ ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม โดยในปีนี้มีเรือพนมพระจากวัดวังหีบ และวัดเขากลาย เข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25