เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กในชุมชนตำบลชะมายประจำปี 2554


องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยมีนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 ณ บริเวณชุมชนในตำบลชะมาย ทั้ง 8 หมู่บ้าน โดยมีเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25