เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย อ.ทุ่งสง


นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ทุ่งสง
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25