เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย


เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลชะมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้สุงอายุในพื้นที่ตำบลชะมายได้มีกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ โดยภายในงาน สโมสรไลอ้อน ทุ่งสง ได้มอบแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนอีกด้วย
2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12