เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย


เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลชะมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้สุงอายุในพื้นที่ตำบลชะมายได้มีกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ โดยภายในงาน สโมสรไลอ้อน ทุ่งสง ได้มอบแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนอีกด้วย
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05