เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลชะมาย


นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสตรี เพราะบทบาทหน้าที่ขององค์กรสตรี เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปและมีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างมาก จึงได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลชะมาย โดย มีนายสหัส รัตนบุรี เกษตรอำเภอทุ่งสงเป็นประธานในพิธีเปิด และนางอุบล แก้วสว่าง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลชะมาย กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องโกลเดนท์ชิพ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25