เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประมวลภาพกิจกรรมอปพร.


องค์การบริหารส่วนตำบลชะมายจัดกิจกรรมอปพร. ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรม 7 วัน ระวังอันตรายช่วงวันปีใหม่เมื่อวันที่ 29ธันวาคม 2553 - 4 มกราคม 2554 กิจกรรมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 พร้อมมีงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และกิจกรรมซ้อมแผนอัคคีภัยโดยร่วมกับโรงพยาบาลทุ่งส่งและส่วนราชการต่าง ๆ เมื่อวัน 4 กุมพันธ์ 2554 และกิจกรรมเยี่ยมสมาชิกอปพร.ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25