เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การประชุมสภาสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2554


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย โดยนายวันชัย รัตนบุรี ประธานสภาฯ ได้เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2554 เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25