เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


พิธีเปิดโครงการเด็กนักเรียนสุขภาพดี 5-6 กรกฎาคม 2562


5 กรกฎาคม 2562 ...นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เป็นประธานเปิดพิธีโครงการเด็กนักเรียนสุขภาพดี ที่เขากลาย โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนได้อย่างสุขอนามัย สนับสนุนงบประมาณ โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเขากลาย
2021-05-11
2021-05-08
2021-05-05
2021-04-29
2021-04-08
2021-04-08
2021-03-30
2021-02-09
2021-02-08
2020-12-22