เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


รีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 สัปดาห์ที่ 5


   รีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 สัปดาห์ที่ 5
บรรยายและฝึกปฏิบัติ
เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR
2021-05-11
2021-05-08
2021-05-05
2021-04-29
2021-04-08
2021-04-08
2021-03-30
2021-02-09
2021-02-08
2020-12-22