เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประมวลภาพเหตุอุกทกภัยและการดำเนินการช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย


นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย สมาชิกสภา ฯ และพนักงาน อบต.ชะมาย ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัย โดยแจกถุงยังชีพ และให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25