เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ สยามแม็คโคร สาขาทุ่งสง


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ สยามแม็คโคร สาขาทุ่งสง ในการฝึกซ้อมมีการสมมติเหตุการณ์เหมือนสถานการณ์จริง โดยให้พนักงานทำการซักซ้อมในการรับสถานการณ์ฉุกเฉินอพยพบุคลากรเจ้าหน้าที่และลูกค้าออกจากตัวอาคารสู่พื้นที่ปลอดภัย
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05