เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุประจำีปี 2554


องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย โดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย ร่วมจัดงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2554 บริเวณวัดเขากลาย,ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองหว้าและตามชุมชนต่างๆ ในตำบลชะมาย
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25