เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


รีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 สัปดาห์ที่ 2


รีสอร์ทผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 2 ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง การทำหมวก กระเป๋า จากวัสดุเหลือใช้ ฝึกปฏิบัติการ ทำหมวก กระเป๋า จากวัสดุเหลือใช้
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05