เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4


...นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มาเป็นประธานพิธีเปิด โดยมีนายนายสุทธิพร รสมาลี ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน รีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้อายุ รุ่นที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562




2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05