เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมประชุมเวที K.M. เพื่อประเมินผลโครงการรอบทิศทาง


   นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เป็นประธานในพิธี โดยมีนางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรมประชุมเวที K.M. เพื่อประเมินผลโครงการรอบทิศทาง โครงการบูรณาการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05