เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ปฐมนิเทศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศน์และมอบตัวเด็กปฐมวัย เมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองหว้า
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25