เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และวิธีการเก็บข้อมูล


   ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชะมาย จัดกิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และวิธีการเก็บข้อมูล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05