เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


อบรมการทำกระเป๋า หมวก น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น แชมพูสระผม


   ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ พัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลชะมาย จัดอบรมการทำกระเป๋า หมวก น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น แชมพูสระผม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก “กองทุนผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”
2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12