เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


อบรมการทำกระเป๋า หมวก น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น แชมพูสระผม


   ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ พัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลชะมาย จัดอบรมการทำกระเป๋า หมวก น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น แชมพูสระผม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก “กองทุนผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”
2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12