เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


อบรมการทำกระเป๋า หมวก น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น แชมพูสระผม


   ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ พัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลชะมาย จัดอบรมการทำกระเป๋า หมวก น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น แชมพูสระผม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก “กองทุนผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18