เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมแนวทางการดำเนินงาน โครงการประตูระบายน้ำควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


...นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงาน โครงการประตูระบายน้ำควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสมคิด กาฬสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ในวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18