เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประชุมแนวทางการดำเนินงาน โครงการประตูระบายน้ำควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


...นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงาน โครงการประตูระบายน้ำควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสมคิด กาฬสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ในวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12