เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการปฐมนิเทศมอบตัวเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562


   นายประพัฒน์ รักศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มาเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศมอบตัวเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยมี นางโชติกา ทิพย์สุขุมเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ

ในวันที่พฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2562

ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12