เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการปฐมนิเทศมอบตัวเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562


   นายประพัฒน์ รักศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มาเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศมอบตัวเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยมี นางโชติกา ทิพย์สุขุมเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ

ในวันที่พฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2562

ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12