เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การจัดทำเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งเทศบาลตำบลชะมาย


เมื่อระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย นำโดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในการจัดตั้งเทศบาลตำบลชะมาย โดยเสียงเป็นส่วนมากเห็นด้วยในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายเป็นเทศบาลตำบลชะมาย
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25