เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เทศบาลตำบลชะมาย โดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรี ได้ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555 ณ บริเวณสะพานท่าโหลน หมู่ที่ 3 ตำบลชะมาย ขึ้น โดยมีกิจกรรมประกวดธิดานพมาศ ประกวดกระทงประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ได้รับความสนใจและเข้าร่วมงานจากประชาชนในพื้นที่อย่างล้นหลาม
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05