เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


...ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมรับชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ จำนวน 2 จอ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

...โอกาสนี้เทศบาลตำบลชะมายร่วมรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

...สำหรับการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันนี้(4 พ.ค.62) ประกอบด้วย พิธีสรงพระมุรธาภิเษก / ทรงรับน้ำอภิเษก/ เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล/ ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสดับปกรณ์

2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12