เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลชะมาย ประจำปี 2562


     วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีนายสุทธิพร รสมาลี ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลชะมาย ประจำปี 2562 ต่อประธาน ณ ห้องบานบุรี โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12