เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลชะมาย ประจำปี 2562


     วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีนายสุทธิพร รสมาลี ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลชะมาย ประจำปี 2562 ต่อประธาน ณ ห้องบานบุรี โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12