เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลชะมาย ประจำปี 2562


     วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีนายสุทธิพร รสมาลี ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลชะมาย ประจำปี 2562 ต่อประธาน ณ ห้องบานบุรี โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18