เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง


นายประพัฒน์ รักศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง ในวันที่ 25 เมษายน 2562
ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12